Õppimisjuhend kursuse "Erinevate e-keskkondade kasutamine saksa keele õpetamisel"
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=1628 (NB! Pole veel valmis!) jaoks:
Kursus sobib nii enesetäiendamiseks õpetajatele kui ka õpilastele e-keskkondade kasutamisel saksa keele õppimiseks.

Selle kursuse käigus õpite järgmist: 1. online-harjutusi, 2. veebiviktoriinide loomist,
3. ristsõnade loomist, 4. fotoromaanide loomist, 5. kasutama blogisid õpipäevikutena.
( Kuna see on esialgu lihtsalt testkursus, siis hiljem lisaksin sama süsteemiga palju veebikeskkondi juurde.)

  1. Kursuse eesmärgiks on: õppur omandab uusi e-keskkondi, mida saab kasutada saksa keele õpetamisel ja õppimisel, seega saab sellel kursusel juurde IKT-alaseid konkreetseid oskusi ja saksa keele õpetamisel ja õppimisel arendada kõiki keeleõppe osaoskusi nagu lugemis-, tõlkimis-, kirjutamis-, kõnelemisoskust aga ka teadmisi grammatikas.
  2. Õppematerjalid on internetis olevad juhendid ja näited. (Iga veebikeskkonna juures on link vastava keskkonna juhise juurde)
  3. Ajakava: 1 nädal ühe e-keskkonnaga tutvumiseks ja tegelemiseks oleks optimaalne.
  4. Ülesannete kirjeldus: pärast juhiste ja näidetega tutvumist tuleb iga e-keskkonna juurde luua 1-2 omapoolset e-õppematerjali. Õppematerjalid tuleb lisada wikisse vastava veebikeskkonna leheküljele.
  5. Konkreetset hindamist kursusel ei toimu. Õppurite poolt loodud konkreetsete e-õppematerjalide kohta antakse tagasisidet. Samas on kõikide õppijate tööd niikuinii Vikis näha ja uurida.