Head külastajad!

Loon siia ülevaate aastate jooksul arvutipõhistes saksa keele tundides kasutatud vahenditest ja ideedest ning püüan lisada mõned näited, kui need on jäänud kusagile alles.
Püüan seda pidevalt uue ja huvitavaga täiendada.

Iseenesestmõistetavalt on kõik veebipõhised töövahendid vabavara või loodud katsetamiseks tasuta-perioodil.
Õppeaastast, mil meie kool alustab e-koolina, püüan siia koondada rida konkreetseid tunnikavasid konkreetsetel teemadel jne.

Põlva Keskkooli saksa keele õpetaja-metoodik Aimi Jõesalu