Voicethread-i esitlusi ei anna PowerPoint-esitlustega enam võrrelda, kuna kuuldes esitattava materjali juurde höölt ja näha veel esineja pilti, tundubki, nagu sa osaleksid kohapeal.

Juhend: Voicethreadi juhendeid on koostanud nii Ingrid Maadvere kui ka Tuuli Koitjärv. Pöördugem nende poole isiklikult, kuan juhendit pole veebis avaldatud.Näide: